Vol.2 No. 1/2011

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.2 No. 1/2011

 1. Jan FREUNDLICH, Marek PIETRZAKOWSKI - Symulacja MES pomiaru drgań dźwigara kratowego przy pomocy rozłożonych czujników piezoelektrycznych
  Pages: 5 - 13
  Abstract: W pracy przedstawiono modelowanie i symulację numeryczną drgań dźwigara kratowego z umocowanymi na powierzchniach prętów czujnikami piezoelektrycznymi, przeznaczonymi do monitorowania drgań dźwigara. W celu walidacji modelu MES, wykonano obliczenia drgań swobodnie podpartej belki z czujnikiem piezoelektrycznym metodą analityczną i MES. Uzyskano dobrą zgodność porównywanych wyników, co potwierdza poprawność modelu MES badanego układu. Następnie, zbudowano uproszczony model MES dźwigara kratowego. Model ten został zastosowany do wyznaczenia charakterystyk dynamicznych przemieszczeń dźwigara oraz napięć generowanych w czujnikach piezoelektrycznych.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no1_art1.pdf
 2. Anna KUMANIECKA - Modelowanie struktur dyskretno-ciągłych przy wymuszeniu impulsowym
  Pages: 15 - 21
  Abstract: Praca dotyczy analizy dynamicznej modelu układu sieć trakcyjna – odbierak prądu. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych współdziałania odbieraka prądu z siecią. Rozważany układ składa się z dwóch strun, modelujących linę nośną i przewód jezdny, oddziaływujących ze sobą poprzez sprężysto – tłumiące elementy. Oddziaływanie pantografu na przewód jezdny sprowadzono do harmonicznie zmieniającej się siły przemieszczającej się ze stałą prędkością wzdłuż przewodu jezdnego. Układ równań stanowiący matematyczny model rozwiązano numerycznie.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no1_art2.pdf
 3. Tadeusz NOWICKI - Modelowanie, symulacja i analiza systemów w środowisku WebSphere Business Modeler
  Pages: 23 - 36
  Abstract: W pracy przedstawiono możliwości pracy analityka złożonych systemów w środowisku programowym WebSphere Business Modeler Advanced firmy IBM. Pokazano podstawowe elementy środowiska oraz sposób modelowania w nim procesów biznesowych. Podkreślono jego własności użytkowe, w tym wynikające ze stosowania wbudowanego w tym środowisku symulatora. Symulator pozwala badać własności dynamiczne funkcjonowania systemów. Zaprezentowane zostały zarówno zalety modelowania w środowisku WebSphere Business Modeler, jak i zaobserwowane pewne ograniczenia, z jakimi spotkać się może analityk funkcjonowania systemów.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no1_art3.pdf
 4. Andrzej SUROWIECKI, Wojciech KOZŁOWSKI - Fizyczne modele podłoża i budowli ziemnych w inżynierii kolejowej
  Pages: 37 - 46
  Abstract: Przedstawiono konstrukcję i funkcjonowanie wybranych typów fizycznych modeli symulacyjnych pracy podłoża toru kolejowego i komunikacyjnych budowli ziemnych. Omówiono istotę badań stanu odkształcenia tych modeli. Rezultaty tych badań mogą stanowić podstawę do projektowania wzmocnień podłoża modernizowanych dróg szynowych.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no1_art4.pdf
 5. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, Piotr RYNKOWSKI - Symulacja linii prądu w przepływach Stokes’a metodą brzegowych równań całkowych
  Pages: 47 - 54
  Abstract: Opracowanie zawiera zaproponowany algorytm wyznaczania linii prądu w przepływach Stokes’a metodą brzegowych równań całkowych. W celu walidacji metody elementów brzegowych porównano rozwiązania metodą brzegowych równań całkowych ze znanym eksperymentem. Przedstawiony algorytm może być wykorzystany do wyznaczania linii prądu w płaskich przepływach Stokes’a w różnych dziedzinach techniki. W prezentowanej pracy przedstawiono przykładowe graficzne rezultaty obliczeń dla wybranych przykładów, dla których nie są znane rozwiązania analityczne. Algorytm został zaimplementowany w autorskim programie obliczeniowym napisanym w języku Fortran.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no1_art5.pdf
 6. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, Anna Justyna WERNER-JUSZCZUK - Symulacja przepływu cieczy doskonałej metodą brzegowych równań całkowych
  Pages: 55 - 64
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zagadnienia opływu cieczą doskonałą konturów o dowolnym kształcie w płaskim obszarze ograniczonym materialnymi ściankami metodą elementów brzegowych. Błąd metody brzegowych równań całkowych został wyznaczony poprzez porównanie rezultatów MEB z wyprowadzonym rozwiązaniem analitycznym opływu okręgu nad ścianką. W pracy przedstawiono przykłady obliczeniowe. W celu wykonania symulacji sporządzono oryginalne oprogramowanie zagadnienia obliczeniowego w języku programowania Fortran.
  Keywords
  Full article: PDF icon ptskvol2no1_art6.pdf