Członkostwo

Osoby zainteresowane członkostwem w PTSK prosimy o wypełnienie niniejszej deklaracji i:

  • przesłanie jej pocztą na adres, znajdujący się na pierwszej stronie deklaracji,