Zarząd PTSK

Prezes Towarzystwa - dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. nadzw. WAT
Wiceprezesi - prof. dr hab. Leon Bobrowski
dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej
Sekretarz - dr inż. Dariusz Pierzchała
Skarbnik - dr hab. Zenon Sosnowski
Członkowie Zarządu - prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyżakowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Adres siedziby PTSK - 00-908 Warszawa 49
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
pok. 222
KRS: 0000201270, REGON: 010417169