O PTSK

Podstawową formą działalności Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej są coroczne Warsztaty Naukowe.

Tematyka Warsztatów Naukowych PTSK obejmuje poniższe zagadnienia:

 • metody matematyczne w symulacji
 • modele z zagadnieniami brzegowymi
 • modelowanie fizycznych właściwości materii
 • modelowanie i symulacja źródeł energii
 • symulacje przepływów i wymiany ciepła
 • symulacja w mechanice
 • symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej
 • symulacja w informatyce
 • zastosowania sztucznej inteligencji w symulacji
 • zastosowania symulatorów

 

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.8 No. 3-4/2017

 1. Urszula Ferdek - Tłumik hydrauliczny o zmiennej charakterystyce siły tłumienia
 2. Wiesław Grzesikiewicz, Michał Makowski - Symulacja drgań pojazdu wyposażonego w tłumikicmagnetoreologiczne
 3. Małgorzata Kuźnar - Zastosowanie SSN do predykcji zużycia węglowych nakładek odbieraka prądu
 4. Adam Mysłek, Henryk Sanecki - Optimization of hydraulic crane prototype
 5. Henryk Sanecki - Analiza dynamiczna wybranych podzespołów przyłączonych do pudeł pojazdów szynowych
 6. Jacek Skowron - Modele analityczne kolejowego liniowego hamulca wiroprądowego
 7. Halszka Skórska, Jerzy Sładek - Symulacyjne badanie wpływu interfejsu graficznego wyświetlacza typu head-up na percepcję kierowcy
 8. Paweł Szeszko, Magdalena Topczewska - A new hybrid approach for data level balancing classes in classification problems