O PTSK

Podstawową formą działalności Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej są coroczne Warsztaty Naukowe.

Tematyka Warsztatów Naukowych PTSK obejmuje poniższe zagadnienia:

 • metody matematyczne w symulacji
 • modele z zagadnieniami brzegowymi
 • modelowanie fizycznych właściwości materii
 • modelowanie i symulacja źródeł energii
 • symulacje przepływów i wymiany ciepła
 • symulacja w mechanice
 • symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej
 • symulacja w informatyce
 • zastosowania sztucznej inteligencji w symulacji
 • zastosowania symulatorów

 

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 3/2015

 1. Roman BOGACZ, Kurt FRISCHMUTH, Robert KONOWROCKI - Walking the Line. Traveling Forces vs Moving Masses
 2. Anna BOROWSKA - Properties of reducible polynomials
 3. Radosław NOWAK, Marek PIETRZAKOWSKI - Badania symulacyjne piezoelektrycznego dwubelkowego układu pozyskiwania energii elektrycznej
 4. Tomasz Janusz TELESZEWSKI - Algorytm MEB konwekcji wymuszonej w przepływie przez przewody prostoosiowe
 5. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, Sławomir Adam SORKO - Konwekcja wymuszona w przepływie cieczy lepkiej przez przewody prostoosiowe